Novinky

Kompetentní v dobrovoľníctve, kompetentní v živote
  • 28. December 2016

Kompetentní v dobrovoľníctve, kompetentní v živote

Medzinárodná konferencia so simultánnym tlmočením do slovenského jazyka.
Cieľom konferencie je výmena skúseností o benefitoch a prekážkach inkluzívneho dobrovoľníctva na strane dobrovoľníkov a dobrovoľníckych organizácií.
zobraziť viac...


News placeholder
  • 21. December 2016

OZNAM O POZASTAVENÍ CENTRA

Oznamujeme Vám, že ku dňu 1.1.2017 sa Dobrovoľnícke centrum Trenčín, o.z. a jeho aktivity pozastavujú na neurčitú dobu.
zobraziť viac...


Bansko Bystrický akreditovaný tréning - Manažment dobrovoľníkov
  • 21. Október 2016

Bansko Bystrický akreditovaný tréning - Manažment dobrovoľníkov

Tréning je určený pre pracovníkov/čky a dobrovoľníkov/čky v mimovládnych a verejných organizáciách
(občianske združenia, neziskové organizácie, zariadenia soc. služieb, školy, nadácie...), ktorí už pracujú
s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami alebo ich plánujú zahrnúť do svojich aktivít.
zobraziť viac...


Dni dobrovoľníctva 2016
  • 21. August 2016

Dni dobrovoľníctva 2016

Dni dobrovoľníctva 2016 v Trenčianskom kraji budú prebiehať 17.-22.9.2016
Počas týchto dní sa budú môcť aktívni dobrovoľníci a záujemcovia o aktivity neziskových organizácií a občianskych združení zapojiť a pridať ruku k dielu - angažovať sa v konkrétnej činnosti, ktorú so vyberú z ponuky zapojených organizácií.
zobraziť viac...


Tréning trénerov/tréneriek Manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok EVOLVET
  • 21. August 2016

Tréning trénerov/tréneriek Manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok EVOLVET

Tréning je určený pre budúcich alebo súčasných trénerov a trénerky manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorí/ktoré majú záujem samostatne alebo pod hlavičkou Platformy školiť manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Je určený pre ľudí, ktorí sa chcú naučiť techniky vedenia tréningov adoplniť si vedomosti z manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a z práce so skupinou.
zobraziť viac...


Košický akreditovaný tréning - Manažment dobrovoľníkov so zameraním na znevýhodnených mladých ľudí
  • 23. Jún 2016

Košický akreditovaný tréning - Manažment dobrovoľníkov so zameraním na znevýhodnených mladých ľudí

Akreditovaný tréning sa bude konať 27. – 30. september 2016 od 8.30 do 17.30 v rozsahu 40 hodín.
Miesto konania:
Košice, Kasárne Kulturpark, Kukučínova 2
Viac...
zobraziť viac...


News placeholder
  • 08. Máj 2016

Akreditovaný tréning - Manažment dobrovoľníkov so zameraním na znevýhodnených mladých ľudí

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií organizuje aj tento rok otvorené akreditované tréningy Manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok so zameraním na znevýhodnených mladých ľudí. V Bratislave bude tréning v termíne 13-16.júna 2016. Možnosť prihlásiť sa je do 27.mája 2016. Viac informácií v prílohe
zobraziť viac...


Oceňovanie Dobrovoľník roka Trenčianskeho kraja
  • 13. Február 2016

Oceňovanie Dobrovoľník roka Trenčianskeho kraja

Rada mládeže Trenčianskeho kraja už po štvrtý krát ocení prácu mladých dobrovoľníkov v rámci ocenenia Dobrovoľník roka Trenčianskeho kraja.
Ocenenie dobrovoľníkov sa uskutoční dňa 27.2.2016 v priestoroch Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja v čase od 12,30 hod.
zobraziť viac...


Prajeme krásne sviatky a úspešný nový rok 2016
  • 22. December 2015

Prajeme krásne sviatky a úspešný nový rok 2016


zobraziť viac...


Sme občianske združenie!
  • 22. December 2015

Sme občianske združenie!

A predsa sme to stihli do konca roku. Už aj my sme občianske združenie.
Oficiálne nás preto volajte Dobrovoľnícke centrum Trenčín, o.z.
zobraziť viac...