Novinky

D-zručnosti

Projekt D-zručnosti je prospešný pre všetkých dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, ktorí si prostredníctvom vyplnenia online formuláru môžu potvrdiť svoje kompetencie získané počas dobrovoľníckych aktivít v konkrétnej organizácií. Uvedomia si, pomenujú, zaznamenajú a dokážu kompetencie, ktoré si počas svojej dobrovoľníckej aktivity osvojili, rozvinuli a naučili sa.

Svoje hodnotenia je vhodné dokázať či už fotodokumentáciou, videom alebo akýmikoľvek inými výstupmi, dosiahnutými počas svojej dobrovoľníckej činnosti. Koordinátor danej organizácie, v ktorej dobrovoľník pôsobil najskôr overí dotazník dobrovoľníka, následne zašle na ďalšie ohodnotenie a potvrdenie komisií Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde spolu s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií vystavia dobrovoľníkovi oficiálny certifikát o absolvovaní a získaní konkrétnych kompetencií. 

Potom už len stačí priložiť certifikát k životopisu, pričom potenciálny zamestnávateľ ihneď uvidí, akou úrovňou schopností dobrovoľník disponuje a zároveň i uľahčí a podporí výber nového zamestnanca do pracovného pomeru. 

D-zručnosti sú súčasťou a zároveň výstupom projektu „Dobrovoľníctvo ako cesta k zamestnaniu“ v období rokov 2012-2014. Projekt synchronizoval dva systémy práce s nezamestnanými  a inými dobrovoľníkmi a dorovoľníčkami v rámci Česka a Veľkej Británie. Na Slovensko preto priniesol inovatívny prístup uznávania zručností získaných v rámci dobrovoľníckych aktivít a zároveň tu i zvyšuje zamestnateľnosť ľudí, zapojených do dobrovoľníctva.

Viac o projekte a prihlásenie: http://dzrucnosti.dobrovolnickecentra.sk/

 

 

 

späť na zoznam