Novinky

Štandardy kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v organizáciách

Ako ukázať svetu, že ste kvalitná organizácia a viete dobre pracovať s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami? Máte v organizácií dobrovoľníkov a chcete zlepšiť systém ich koordinácie? Ako vlastne vypracovať efektívny a prospešný systém riadenia vašich dobrovoľníkov?

Toto všetko je možné prostredníctvom známky kvality „S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami o vieme“ projektu Štandardov kvality podporujeme organizácie a rozvoj manažmentu dobrovoľníkov v nich. Jedná sa o pilotný program Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií v spolupráci s Dobrovoľníckym centrom v Banskej Bystrici a s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Projekt je zameraný na zlepšovanie kvality dobrovoľníckeho programu v neziskových a mimovládnych organizáciách. Organizácie v Trenčíne a kraji, ktoré majú záujem zapojiť sa do tohto programu, zistiť tak svoju úroveň manažmentu s dobrovoľníkmi a chcú sa v ňom zlepšovať môžu obrátiť priamo na nás.

Okrem sebahodnotenia v danom formulári získate možnosť overenia vášho systému práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami prostredníctvom externých hodnotiteliek pre kraj. Manuál na jeho vyplnenie nájdete tu.

V rámci procesu hodnotenia môžete získať jednu z troch známok kvality – základnú, vyššiu a najvyššiu.

Fakturačné údaje a administratívny poplatok 25 EUR následne  zašlete hodnotiteľskej organizácií, pričom členovia Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií uhradia znížený poplatok 20 EUR.

Hodnotiteľskými organizáciami sú aktuálne:

Externé hodnotiteľky sa s Vami skontaktujú a rozhodnú o udelení alebo neudelení známky kvality určitého stupňa. Proces externého hodnotenia trvá v závislosti od úrovne splnenia dôkazov, resp. poskytnutia materiálov k splneniu daného štandardu. 

Viac informácií o štandardoch a ich vzniku sa dozviete v nasledovnej v publikácií. 

Oblasti zamerania štandardov na prácu s dobrovoľníkmi sú nasledovné:

  • Koordinácia dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
  • Právny a etický rámec
  • Finančné a materiálne zdroje pre dobrovoľníctvo
  • Začlenenie do tímu
  • Náplň práce a profil dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
  • Nábor a výber dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
  • Zaškolenie a príprava dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
  • Komunikácia s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami a ich podpora
  • Ocenenie a uznanie
  • Evidencia, dokumentácia, hodnotenie dobrovoľníckeho programu

 

Externé hodnotiteľky pre Trenčiansky kraj:

Svetluška Rajnincová – predsedkyňa Kc Aktivity, o.z., svetluska@kcaktivity.sk

Hana Križková – koordinátorka DC Trenčín, info@dctn.sk

 

 

späť na zoznam