Novinky

Už aj my sme členmi Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií

V novembri sme sa zúčastnili Valného zhromaždenia Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií. Zároveň sme sa po odhlasovaním súčasných členov stali aj my novými členmi :) Ďakujeme PDCO a všetkým zúčastneným organizáciám za prijatie.

Hlavným cieľom Platformy je podporovať vytváranie priaznivého prostredia pre rozvoj dobrovoľníctva vo všetkých jeho podobách a oblastiach. Platforma združuje dobrovoľnícke centrá a organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi na Slovensku a svoje ciele napĺňa najmä prostredníctvom budovania infraštruktúry dobrovoľníctva. 

Viac o Platforme TU

späť na zoznam