Dobrovoľníctvo je:

 

-neplatená aktivita (dobrovoľník ju nevykonáva na základe finančnej odmeny)

-vykonávaná na základe slobodnej vôle a rozhodnutia

- v prospech spoločnosti, iných ľudí alebo životného prostredia (mimo členov rodiny a domácnosti dobrovoľníka)

 

 Formy dobrovoľníctva:

 

- formálne dobrovoľníctvo (dobrovoľnícke aktivity vykonávané prostredníctvom rôznych organizácií,  riadené/manažované)

- neformálne dobrovoľníctvo (priame /neorganizované, pomoc, ktorú dobrovoľník poskytuje mimo svoju rodinu a domácnosť

- krátkodobé dobrovoľníctvo /dlhodobé dobrovoľníctvo

- dobrovoľníctvo vykonávané v domovskej krajine / v zahraničí

 

Viac o dobrovoľníctve sa dozviete v zákone č. 406/2011 o dobrovoľníctve.

Pozrite si krátke video o tých, ktorí sa dobrovoľníctvu venujú dušou i telom.

 

Regionálne dobrovoľnícke centrá na Slovensku:

 

Bratislavské dobrovoľnícke centrum

Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici

Nitrianske dobrovoľnícke centrum

Trnavské dobrovoľnícke centrum

Prešovské dobrovoľnícke centrum

Dobrovoľnícke centrum Košického kraja

Žilinské dobrovoľnícke centrum

Dobrovoľnícke centrum Trenčín