Organizácie

Máme za cieľ čo najlepšie prepájať dobrovoľníkov s organizáciami – občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami, nadáciami, verejnými a inými organizáciami.

Preto sme vytvorili spoločný priestor, kde môžu dobrovoľnícke organizácie uverejňovať svoje aktuálne ponuky činností spolu s ich popisom a oblasťou, o akú sa jedná.

Priestor databázy sumarizuje ponuky v oblastiach prístupných pre dobrovoľnícke aktivity, napríklad v sociálnej a humanitárnej oblasti, kultúrnej, vzdelávacej a športovej oblasti, oblasti ochrany životného prostredia, expertného dobrovoľníctva a dobrovoľníctva vykonávaného v zahraničí a mnohých iných.

Databáza pre vkladanie dobrovoľníckych ponúk je prístupná len registrovaným organizáciám. Po zaregistrovaní sa do databázy a jej overení sa s organizáciou skontaktujeme a dohodneme si osobné stretnutie, pri ktorom si vyjasníme očakávania, systém a spôsob práce s dobrovoľníkmi a zároveň  i okruh dobrovoľníckych ponúk, ktoré budú zverejňovať v databáze. 

Po schválení registrácie a osobnom rozhovore bude môcť organizácia vkladať ponuky pre dobrovoľníkov. 

 

Chceme sa registrovať a vkladať ponuky dobrovoľníkom