Nominovanie na oceňovanie dobrovoľníkov/dobrovoľníčok

2. ročník - Srdce na dlani v TN kraji

Aj v roku 2021 spúšťame v Trenčianskom kraji 2. ročník oceňovania výnimočných a inšpiratívnych ľudí, ktorí nezištne pomáhajú vo svojom okolí, robia množstvo skvelej dobrovoľníckej činnosti zadarmo a sú tak motiváciou pre ďalších. Menia, zlepšujú, zapájajú sa, pomáhajú, venujú svoj voľný čas a energiu dô rôznych dobrovoľníckych projektov a aktivít. Zároveň bez rôznych organizácií, lídrov, koordinátorov, ktorí vytvárajú podmienky pre dobrovoľnícku činnosť, by sme len ťažko mohli dobrovoľníctvo merať.

 

Ocenenie Srdce na dlani 2021 sa udeľuje v nasledovných kategóriach:

- Dobrovoľník/čka pomáhajúci v TN kraji a v rôznych oblastiach (socálnej a zdravotnej, v oblasti výchovy a vzdelávania, v oblasti ochrany životného prostredia a enviromentalistiky, v oblasti kultúry a umenia, v oblasti športu).

- Dobrovoľník/čka pomáhajúci v zahraničí.

- Koordinátor/ka dobrovoľníkov v konkrétnej organizácii.

- Dobrovoľnícka skupina (neformálna skupina).

- Dobrovoľnícky projekt alebo program.

- Mladý/á dobrovoľník/čka do 30 rokov veku.

- Seniorský/á dobrovoľník/čka nad 60 rokov veku.

- Škola priateľská k dobrovoľníctvu.

- Podpora dobrovoľníctva - subjekt vytvárajúci podmienky pre rozvoj dobrovoľníctva.

- Podpora dobrovoľníctva - subjekt v oblasti práce s deťmi a mládežou.

 

Ako nominovať?

Pre zaradenie do nominácie v 2. ročníku Srdce na dlani 2021 je potrebné, aby ste vyplnili Nominačný hárok. Je potrebné vyplniť požadované informácie, keďže všetky nominácie sú príbehom. Teda ak poznáte niekoho zo spomínaných kategórii, oceňte jednotlivca, skupinu, či organizáciu za ich skvelú dobrovoľnícku činnosť a dajte tak na vedomie o ich činnosti, príbehoch, entuziazme pre dobrovoľníctvo. Nominačný hárok, prosíme, vyplňte čo najpodrobnejšie, pripravte si aj niekoľko zaujímavých fotografií. Ďakujeme.

Termín pre podanie nominácií je 8.11.2021 do polnoci (pondelok).

V prípade otázok, nejasností, informácií nás kontaktujte na e-mailovej adrese: tndobrobovolnickecentrum@gmail.com alebo na mobilnom čísle koordinátorky Zuzany TNDC 0919 136 192.

 

Tešíme sa na Vaše nominácie a ďakujeme, že DOBROVOĽNÍCTVO v TN kraji posúvate s nami ďalej. Lebo je DOBRÉ DOBRO ROBIŤ :).

 

 

Štatút oceňovania Srdce na dlani 2021