Nominácia a oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok 2022

An error has occurred!

3. ročník - Srdce na dlani v TN kraji

Sme radi, že aj v tomto roku 2022 spúšťame v Trenčianskom kraji už 3. ročník oceňovania výnimočných a inšpiratívnych ľudí, ktorí nezištne pomáhajú vo svojom okolí, robia množstvo skvelej dobrovoľníckej činnosti zadarmo a sú tak motiváciou pre ďalších. Menia, zlepšujú, zapájajú sa, pomáhajú, venujú svoj voľný čas a energiu do rôznych dobrovoľníckych projektov a aktivít. Zároveň bez rôznych organizácií, lídrov, koordinátorov, ktorí vytvárajú podmienky pre dobrovoľnícku činnosť, by sme len ťažko mohli dobrovoľníctvo merať.

Ocenenie Srdce na dlani 2022 sa udeľuje v nasledovných kategóriách:

- Dobrovoľník/čka pomáhajúci v TN kraji a v rôznych oblastiach (sociálnej a zdravotnej, v oblasti výchovy a vzdelávania, v oblasti ochrany životného prostredia a environmentalistiky, v oblasti kultúry a umenia, v oblasti športu).

- Dobrovoľník/čka pomáhajúci v zahraničí.

- Koordinátor/ka dobrovoľníkov v konkrétnej organizácii.

- Dobrovoľnícka skupina (neformálna skupina).

- Dobrovoľnícky projekt alebo program. - Mladý/á dobrovoľník/čka do 30 rokov veku.

- Seniorský/á dobrovoľník/čka nad 60 rokov veku.

- Škola priateľská k dobrovoľníctvu.

- Podpora dobrovoľníctva - subjekt vytvárajúci podmienky pre rozvoj dobrovoľníctva.

- Podpora dobrovoľníctva - subjekt v oblasti práce s deťmi a mládežou.

Ako nominovať?

Pre zaradenie do nominácie v 3. ročníku Srdce na dlani 2022 je potrebné, aby ste vyplnili Nominačný hárok. Je potrebné vyplniť požadované informácie, keďže všetky nominácie sú príbehom. Teda ak poznáte niekoho zo spomínaných kategórii, oceňte jednotlivca, skupinu, či organizáciu za ich skvelú dobrovoľnícku činnosť a dajte tak na vedomie o ich činnosti, príbehoch, entuziazme pre dobrovoľníctvo. Nominačný hárok, prosíme, vyplňte čo najpodrobnejšie, pripravte si aj niekoľko zaujímavých fotografií. Ďakujeme. Termín pre podanie nominácií je 10.11.2022 do polnoci (štvrtok).

Vaše nominácie vypĺňajte cez odkaz na nominačný hárok: https://forms.gle/rbwfn9HmVMJX2spy6

V prípade otázok, nejasností, informácií nás kontaktujte na e-mailovej adrese: tndobrobovolnickecentrum@gmail.com alebo na mobilnom čísle koordinátorky Zuzany TNDC 0919 136 192.

Tešíme sa na Vaše nominácie a ďakujeme, že DOBROVOĽNÍCTVO v TN kraji posúvate s nami ďalej. Lebo je DOBRÉ DOBRO ROBIŤ :).

Štatút oceňovania Srdce na dlani 2022

Oceňovanie na spoločenskom stretnutí prebehne v druhej polovici januára 2023 a postupne budeme zverejňovať aj príbehy ocenených na sociálnych sieťach k inšpirácii pre ďalších.

3. ročník SRDCE NA DLANI 2022 môžeme realizovať aj vďaka Nadačnému fondu KAUFLAND a CpF - Centru pre filantropiu. ĎAKUJEME.