Verejné obstarávanie

Chceme vás informovať o výsledku prieskumu trhu v zmysle zbierky zákona o verejnom obstarávaní

(Predpis č. 25/2006 Z. z.) týkajúceho sa zákazky na vytvorenie internetovej stránky pre naše centrum.

Informovanie o výsledku - prieskum trhu