Dobrovoľníci

Kto je dobrovoľník? Patríš k nim aj Ty?

Dobrovoľník/ čka je každý/ á, kto zo slobodnej vôle a bez nároku na odmenu vykonáva vo svojom voľnom čase činnosť v prospech iných. 

Dobrovoľníctvo sa dá vykonávať v množstve rozličných oblastí, od humanitárnej a sociálnej  oblasti, životného prostredia, kultúrnej oblasti až po šport, vzdelávanie alebo expertné dobrovoľníctvo a dobrovoľníctvo v zahraničí.

Registrácia do databázy dobrovoľníckych príležitostí je prístupná všetkým, ktorí vyplnia svoj profil dobrovoľníka. Registrácia je uskutočnená z dôvodu nájdenia vhodnej pozície (aktuálne alebo neskôr). Takisto vás aj naďalej chceme informovať o príležitostiach a novinkách v meste a kraji, chceme zlepšovať kvalitu služieb dobrovoľníckych organizácií aj prostredníctvom spolupráce s vami. 

 

Chcem s vami zostať v kontakte a registrovať sa