Novinky

Srdce na dlani 2020 - oceňovanie dobrovoľníkov
  • 20. Október 2020

Srdce na dlani 2020 - oceňovanie dobrovoľníkov

V rámci činnosti TNDC je aj oceňovanie dobrovoľníkov/dobrovoľníčok v Trenčianskom kraji, ktoré tento rok 2020 organizujeme prvýkrát. Nastavili sme si 14 kategórií. Preto ak viete o niekom, kto si takéto ocenenie zaslúži, budeme radi, ak nám dáte vedieť prostredníctvom formulára.

Viac informácií: http://www.dobrovolnictvotn.sk/ocenovanie-dobrovolnikovcok-srdce-na-dlani/
zobraziť viac...


Týždeň dobrovoľníctva 2020
  • 18. August 2020

Týždeň dobrovoľníctva 2020

Mobilizujeme všetky sily, aby sa zapojil aj Trenčiansky kraj do celoslovenskej kampane TÝŽDEŇ DOBROVOĽNÍCTVA pre rok 2020. V období od januára 2020 do júla 2020 prebehlo 55 informačných stretnutí v rámci sieťovania a nastavenia spolupráce a možností s mimovládnymi organizáciami pre zapojenie sa do Týždňa dobrovoľníctva. Prihlasovanie bude prebiehať e-mailovou formou cez tecemko@gmail.com alebo tndobrovolnickecentrum@gmail.com alebo priamo cez portál https://www.tyzdendobrovolnictva.sk/
zobraziť viac...


Ďakujeme o.z. TeCeMko za priestory a najmä pomoc pri rozbehnutí TNDC
  • 05. Máj 2020

Ďakujeme o.z. TeCeMko za priestory a najmä pomoc pri rozbehnutí TNDC

Keďže TNDC - Trenčianske dobrovoľnícke centrum nemá zatiaľ žiadnych zamestnancov, stabilný tím, tak svoju činnosť v roku 2020 riešilo všetko dobrovoľnícky a najmä pomocou tímu občianskeho združenia TeCeMko - Trenčianske centrum mládeže, ktoré v minulosti v rokoch 2016-2020 malo vo svojej činnosti aj služby poskytované mládeži na podporu dobrovoľníckej činnosti s prepojením na kariérové poradenstvo. Cieľom bolo vytvárať dobrovoľnícke príležitosti pre mladých, ktorí by získali nielen kompetencie a zručnosti, ale zároveň poznávali svoju osobnosť a pracovnú typológiu. Každý rok malo samostatný projekt a intenzívne pracovalo s mládežou - cez workshopy, mentoring, kariérové poradenstvo až po vyhľadávanie dobrovoľníckych príležitostí. V roku 2020 svoju činnosť v podpore dobrovoľníctva TeCeMko končí a odovzdáva tieto činnosti, ciele a prácu s mládežou v téme dobrovoľníctva nášmu o.z. TNDC.
zobraziť viac...


Právne zmeny a Trenčianske dobrovoľnícke centrum TNDC oprašujeme
  • 10. Apríl 2020

Právne zmeny a Trenčianske dobrovoľnícke centrum TNDC oprašujeme

Od 1.1.2017 do 31.12.2019 bola pozastavená činnosť dobrovoľníckeho centra. V priebehu roku 2019 prebehli stretnutia s bývalými zakladateľmi Dobrovoľníckeho centra a začal sa právny prepis a zmeny na Trenčianske dobrovoľnícke centrum. Riešili sme právne zmeny Stanov, členov občianskeho združenia, prebratie databázy, webovej stránky, facebookového profilu. V marci 2020 nám Ministerstvo vnútra SR potvrdilo všetky právne zmeny. Zostáva nám riešiť účtovnú závierku a dať do pohybu všetky informačné kanály - od webovej stránky cez sociálne siete. Pomalými krokmi postupujeme ďalej a celá činnosť prejde postupne len na TNDC, nakoľko doposiaľ všetko zabezpečovalo o.z. TeCeMko - Trenčianske centrum mládeže.
zobraziť viac...


Kompetentní v dobrovoľníctve, kompetentní v živote
  • 28. December 2016

Kompetentní v dobrovoľníctve, kompetentní v živote

Medzinárodná konferencia so simultánnym tlmočením do slovenského jazyka.
Cieľom konferencie je výmena skúseností o benefitoch a prekážkach inkluzívneho dobrovoľníctva na strane dobrovoľníkov a dobrovoľníckych organizácií.
zobraziť viac...


News placeholder
  • 21. December 2016

OZNAM O POZASTAVENÍ CENTRA

Oznamujeme Vám, že ku dňu 1.1.2017 sa Dobrovoľnícke centrum Trenčín, o.z. a jeho aktivity pozastavujú na neurčitú dobu.
zobraziť viac...


Bansko Bystrický akreditovaný tréning - Manažment dobrovoľníkov
  • 21. Október 2016

Bansko Bystrický akreditovaný tréning - Manažment dobrovoľníkov

Tréning je určený pre pracovníkov/čky a dobrovoľníkov/čky v mimovládnych a verejných organizáciách
(občianske združenia, neziskové organizácie, zariadenia soc. služieb, školy, nadácie...), ktorí už pracujú
s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami alebo ich plánujú zahrnúť do svojich aktivít.
zobraziť viac...


Dni dobrovoľníctva 2016
  • 21. August 2016

Dni dobrovoľníctva 2016

Dni dobrovoľníctva 2016 v Trenčianskom kraji budú prebiehať 17.-22.9.2016
Počas týchto dní sa budú môcť aktívni dobrovoľníci a záujemcovia o aktivity neziskových organizácií a občianskych združení zapojiť a pridať ruku k dielu - angažovať sa v konkrétnej činnosti, ktorú so vyberú z ponuky zapojených organizácií.
zobraziť viac...


Tréning trénerov/tréneriek Manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok EVOLVET
  • 21. August 2016

Tréning trénerov/tréneriek Manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok EVOLVET

Tréning je určený pre budúcich alebo súčasných trénerov a trénerky manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorí/ktoré majú záujem samostatne alebo pod hlavičkou Platformy školiť manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Je určený pre ľudí, ktorí sa chcú naučiť techniky vedenia tréningov adoplniť si vedomosti z manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a z práce so skupinou.
zobraziť viac...


Košický akreditovaný tréning - Manažment dobrovoľníkov so zameraním na znevýhodnených mladých ľudí
  • 23. Jún 2016

Košický akreditovaný tréning - Manažment dobrovoľníkov so zameraním na znevýhodnených mladých ľudí

Akreditovaný tréning sa bude konať 27. – 30. september 2016 od 8.30 do 17.30 v rozsahu 40 hodín.
Miesto konania:
Košice, Kasárne Kulturpark, Kukučínova 2
Viac...
zobraziť viac...