Novinky

Tréning trénerov/tréneriek Manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok EVOLVET

Tréning trénerov/tréneriek Manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

Termín: 10.10. - 11.10.2016, 24.10. - 25.10.2016 (4 dni)

Miesto konania: Bratislava

Metódy, program a logistika:Tréning je určený pre budúcich alebo súčasných trénerov a trénerky manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorí/ktoré majú záujem samostatne alebo pod hlavičkou Platformy školiť manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Je určený pre ľudí, ktorí sa chcú naučiť techniky vedenia tréningov a doplniť si vedomosti z manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a z práce so skupinou. Tréning vytvorí priestor pre rozvoj vedomostí a praktických zručností a aplikáciu konkrétnych metód pre vedenie tréningu. Tréning sa bude realizovať formou rolových hier, zážitkových techník a ich reflexie, interaktívnej práce v skupine a formou výmeny skúseností počas diskusií. Konkrétny program tréningu bude prispôsobený skúsenostiam a potrebám účastníkov a účastníčok. Tréning je možné absolvovať iba v celku,t.j. treba absolvovať všetky 4 dni.

Základné podmienky prijatia:

- minimálne vzdelanie: SŠ s maturitou

- absolvovaný komplexný (akreditovaný) tréning Manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníkov

- aspoň ročná prax v oblasti koordinácie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

- absolvovaný tréning trénerov alebo iné vzdelávanie pre rozvoj pedagogických spôsobilostí alebo prax v oblasti neformálneho vzdelávania minimálne 2 roky

- preštudovaná základná literatúra v oblasti manažmentu dobrovoľníkov (minimálne McCurley/Lynch: Manažment dobrovoľníkov)

Ako sa prihlásiť?

Na adresu platforma@dobrovolnickecentra.sk posielajte najneskôr do 31. augusta 2016:

1. Životopis v slovenskom jazyku

2. Vašu motiváciu stať sa trénerom/trénerkou Manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a očakávania vo vzťahu k tomuto tréningu, resp. aké zručnosti/vedomosti chcete na tréningu získať (slovenskom jazyku v rozmedzí max. 2500 znakov)

3. Vyplňte online formulár najneskôr do 31.augusta 2016. Spomedzi prihlásených vyberieme maximálne 8 trénerov/tréneriek, ktoré sa zúčastnia tohto vzdelávania. O rozhodnutí Vás budeme informovať do 14.septembra 2016.

Tréning poskytneme zdarma. Na tréningu poskytneme: Občerstvenie (voda, káva, čaj...)+ Priestor a technické zabezpečenie + Odborné zázemie programu. Nepokrývame náklady na cestovné, ubytovanie a obed.Tento projekt je podporený programom Európskej komisie Erasmus+. Uvedené informácie reprezentujú výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tomto dokumente.

VIAC INFORMÁCIÍ V PRÍLOHE

späť na zoznam