Podporujú nás

Všetkým, ktorí nás podporujú, sympatizujú s nami a pomáhajú nám akýmkoľvek dielom do skladačky Dobrovoľníckeho centra Trenčín, patrí veľké ĎAKUJEM.

Vznikli sme vďaka Platforme dobrovoľníckych centier a organizácií a projektu vzniku regionálnych dobrovoľníckych centier z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

logá partnerov