Podporujú nás

Všetkým, ktorí nás podporujú, sympatizujú s nami a pomáhajú nám akýmkoľvek dielom do skladačky Trenčianskeho dobrovoľníckeho centra, vyslovujeme veľké ĎAKUJEME.

Vznikli sme vďaka Platforme dobrovoľníckych centier a organizácií a projektu vzniku regionálnych dobrovoľníckych centier z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

logo IUV