Novinky

Ďakujeme o.z. TeCeMko za priestory a najmä pomoc pri rozbehnutí TNDC

Keďže TNDC - Trenčianske dobrovoľnícke centrum nemá zatiaľ žiadnych zamestnancov, stabilný tím, tak svoju činnosť v roku 2020 riešilo všetko dobrovoľnícky a najmä pomocou tímu občianskeho združenia TeCeMko - Trenčianske centrum mládeže, ktoré v minulosti v rokoch 2016-2020 malo vo svojej činnosti aj služby poskytované mládeži na podporu dobrovoľníckej činnosti s prepojením na kariérové poradenstvo. Cieľom bolo vytvárať dobrovoľnícke príležitosti pre mladých, ktorí by získali nielen kompetencie a zručnosti, ale zároveň poznávali svoju osobnosť a pracovnú typológiu. Každý rok malo samostatný projekt a intenzívne pracovalo s mládežou - cez workshopy, mentoring, kariérové poradenstvo až po vyhľadávanie dobrovoľníckych príležitostí. V roku 2020 svoju činnosť v podpore dobrovoľníctva TeCeMko končí a odovzdáva tieto činnosti, ciele a prácu s mládežou v téme dobrovoľníctva nášmu o.z. TNDC.

späť na zoznam