Novinky

Právne zmeny a Trenčianske dobrovoľnícke centrum TNDC oprašujeme

Od 1.1.2017 do 31.12.2019 bola pozastavená činnosť dobrovoľníckeho centra. V priebehu roku 2019 prebehli stretnutia s bývalými zakladateľmi Dobrovoľníckeho centra a začal sa právny prepis a zmeny na Trenčianske dobrovoľnícke centrum. Riešili sme právne zmeny Stanov, členov občianskeho združenia, prebratie databázy, webovej stránky, facebookového profilu. V marci 2020 nám Ministerstvo vnútra SR potvrdilo všetky právne zmeny. Zostáva nám riešiť účtovnú závierku a dať do pohybu všetky informačné kanály - od webovej stránky cez sociálne siete. Pomalými krokmi postupujeme ďalej a celá činnosť prejde postupne len na TNDC, nakoľko doposiaľ všetko zabezpečovalo o.z. TeCeMko - Trenčianske centrum mládeže.

späť na zoznam