Prihlasovanie na:https://www.tyzdendobrovolnictva.sk/

TÝŽDEŇ DOBROVOĽNÍCTVA 2021

 

A je tu opäť Týždeň dobrovoľníctva. Dobrovoľnícka činnosť je vzácnosť a kampaň poukazuje už 13. rok ako vedia mnohí zapálení obyvatelia meniť Slovensko na krajinu dobrých skutkov.

Veľká vďaka patrí pravidelným a dlhodobým dobrovoľníkom, ktorí svojou činnosťou robia dobro tam, kde je potrebné a žiadúce. Kampaň Týždeň dobrovoľníctva spája a motivuje i nových dobrovoľníkov.

Spolu s ďalšími dobrovoľníckymi centrami na Slovensku (Bratislava, Banská Bystrica, Nitra, Žilina, Prešov)  a s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií pripravujeme a spájame dobrovoľníkov a organizácie, aby sme v termíne 16. - 22. septembra poukázali na dôležitosť dobrovoľníctva. 

Cieľom je spoznať čo je dobrovoľníctvo, mať možnosť a priestor si ho vyskúšať - od jednoduchých aktivít a činností (úprava prostredia, kosenie, zber odpadkov, administratívne výpomoci...) až po náročnejšie (práca s ľuďmi, pomoc klientom v zariadeniach či v komunite, vychádzkach...).

AKO SA DÁ ZAPOJIŤ?

- Ponúknite ako organizácia, inštitúcia, zariadenie... dobrovoľnícku aktivitu. Prihlasovanie je do 1.9.2021 na www.tyzdendobrovolnictva.sk, a po tomto termíne sa zverejnia všetky ponuky.

- Ponúknite ako dobrovoľník svoj čas, energiu, záujem a zapojte sa do aktivity či už ako jednotlivec alebo partia, skupina. 

- Júl až september 2021 nás kontaktujte ohľadne prípravy a výberu aktivity, propagácie, náboru dobrovoľníkov či pre akékoľvek konzultácie. 

Prihlasovanie